Akreditasyon

Programımızı başarıyla tamamlayanlara, GİRVAK Başkanı Sina Afra ve ETİD Başkanı Hakan Orhun da dahil toplam 7 uzmanımızın imzaladığı Girişim Savaşçısı Sertifikası teslim edilir. Bu belgenin sağladığı imkanlar;
  • Türkiye çapında çok sayıdaki kurumsal ölçekli şirket Girişim Savaşçısı Sertifikasını işe alım süreçlerinde tanır. Bu doğrultuda iş başvurularında kurum içi girişimci niteliği kazanmış mezunlarımıza öncelik tanınır.
  • GİS Sertifikası sahiplerine partner kuruluşlarımız tarafından yüksek marjlarda indirim uygulanır.
  • GİS Sertifikası girişimcilik ve start-up ekosisteminde genel tanınırlık, itibar ve kabul sağlar.
  • GİS Sertifikası, GİS Usta Birliğini başarıyla tamamlayanlara 2 yıl süreyle teslim edilir. Takibinde her 2 yılda jüri kararıyla vize vurulur.
  • GİS Sertifikaları uzmanlarımızca ıslak imza ile imzalanır ve özel olarak elle damgalanırlar.