MEHMET OĞUZ MADEN

MEHMET OĞUZ MADEN

MEHMET OĞUZ MADEN

Sosyalik Medya İş Geliştirme Başkanı / Marka İletişimi Uzmanı GİS Mentoru

Web Sitesi Facebook Twitter Linkedin

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, yüksek lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde İşletme Ana Bilim Dalı üzerine tamamlamıştır. "Kalite Yönetiminde Mükemmellik Modeli" konulu yüksek lisans tezini yazmıştır. Halen Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Pazarlama alanında doktora eğitimini sürdürmektedir. 2006-2008 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmış; Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Finansal Tablolar Analizi derslerini vermiştir. 2008-2010 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda KOBİ Portföy Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış, bu esnada sosyal medya pazarlama konusundaki akademik çalışmalarına başlamıştır. Maden, Sosyalik Medya’da İş ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapmakta ve ekibiyle birlikte Türkiye'deki büyük kuruluşların sosyal medya hesaplarını yönetmektedir.